Hlavní stránka » Projekční a inženýrská činnost, činnost ve stavebnictví

Projekční a inženýrská činnost, činnost ve stavebnictví

Projekční a inženýrská činnost

 • Vypracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (návrh, studie stavby, dokumentace pro Územní řízení, dokumentace pro Stavební řízení, dokumentace pro Provedení stavby, dokumentace zadání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby)
 • Vypracování 3D modelů, 3D fotorealistická vizualizace interiérů a exteriérů, včetně virtuálního průchodu po zvolené trase
 • Vypracování položkových rozpočtů staveb
 • Zajištění podkladů a odborná pomoc při získání povolení v jednotlivých stupních (Územní rozhodnutí, Stavební povolení)
 • Spolupráce při výběru dodavatele stavby
 • Spolupráce při provádění stavby (autorský dozor, technický dozor investora)
 • Spolupráce po dokončení stavby, zajištění podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí
 • Vypracování pasportu stávajícího stavu objektů s návrhem nutných opatření pro jejich údržbu a odstranění vad
 • Zajištění podkladů pro získání dotací u vybraných technologií (tepelná čerpadla, domácí čistírny odpadních vod,…)

Developerská činnost

 • Vyhledání požadované lokality
 • Vypracování studie předběžného návrhu ceny prací spojené s realizací developerského projektu
 • Podání žádosti o vyjádření k zamýšleným úpravám správcům sítí a dotčeným orgánům státní správy
 • Odborná pomoc pro získání povolení k reálnému dělení pozemků
 • Zaměření hranic poptávaných pozemků
 • Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
 • Realizace inženýrských sítí a komunikačních napojení
 • Vypracování projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikační napojení včetně jejich kompletace
 • Zapracování připomínek místně příslušných orgánů
 • Zastupování zákazníka při kolaudačním řízení
 • Odborná pomoc při zpracování stavebního záměru
 • Odborná pomoc při majetkoprávním vypořádání v rámci zamýšlených stavebních prací

Správa a údržba nemovitostí

 • Komplexní zhodnocení nemovitosti (zajištění veškerých stavebních a ostatních úprav)
 • Hot-line servis v případě jakýchkoliv neobvyklých situací (poruchy, havárie)
 • Stavební úpravy dle požadavků zákazníka
 • Pravidelný provozní servis daný smluvním ujednáním
 • Technický servis ploch souvisejících s příslušným objektem
 • Revize technologických zařízení v daném objektu (hydranty, klimatizace, voda, plyn, topení a jiné)
 • Sestavení evakuačních, bezpečnostních plánů včetně školení, které musí být v souladu s platnou legislativou ČR

Realitní činnost

 • Poptání jakékoliv nemovitosti pro zákazníka (zastupování klienta při koupi nemovitosti)
 • Nabídka nebo vyhledávání nemovitostí
 • Právní zajištění při prodeji či nákupu nemovitosti
 • Revize majetkoprávních vztahů u poptávané nemovitosti (dohledání objektivních skutečností související s objektem)
 • Ocenění příslušné nemovitosti
 • Zajištění pronájmu

Znalecká činnost

 • Pro účely:
  • Převod nemovitostí - podklad pro soupis kupních smluv, daňové účely
  • Dědická řízení
  • Vypořádání spoluvlastnictví
  • Restituční řízení
  • Ocenění nepeněžitých vkladů do společností s ručením omezeným (s.r.o.) a akciových společností (a.s.)
  • Ocenění hmotného majetku firmy
  • Vypořádání konkurzu a vyrovnání
  • Úvěrová a hypotéční úvěrová řízení
  • Stavební spoření
  • Náhrady škody
  • Vstup do pojistných smluv
 • Právní služby:
  • Komplexní služby při prodeji, převodu a nájmu nemovitostí
  • Právní služby a konzultace
  • Zápisy a vklady na katastr nemovitostí
  • Vyhotovení daňových přiznání daně z převodu nemovitostí
  • Vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí
 • Oceňujeme:
  • Rodinné domy
  • Chaty
  • Chalupy
  • Garáže
  • Studny
  • Činžovní domy
  • Byty
  • Administrativní budovy
  • Provozní objekty
  • Inženýrské stavby
  • Veškeré druhy pozemků - stavební, ostatní, zemědělské (kromě lesních)
  • Trvalé porosty okrasné i ovocné (mimo lesů)

Vyhledávání

Reklama 
18. duben 2024
Úvodní stránka | Přidat do oblíbených | Napište nám