Hlavní stránka » Veřejné zakázky, dotace a grandy

Veřejné zakázky

Po vstupu České republiky do Evropské unie byl ze strany evropských úřadů tlak na zprůhlednění celého postupu zadávání veřejných zakázek. Tuto problematiku v současné době upravuje zákon č. 40/2004 Sb.

Pro zadavatele:

 • Kompletní proces výběrového řízení "na klíč"
 • Poskytování dílčích konzultací
 • Vyplnění formulářů
 • Zadání výběrového řízení do informačních systémů ČR i EU
 • Zpracování dokumentace pro výběrové řízení
 • Navržení odborných pracovníků do hodnotících komisí
 • Distribuce zadávacích dokumentací zájemcům o účast ve výběrovém řízení
 • Příjem nabídek
 • Organizace otevírání obálek s nabídkami
 • Odborná a technická pomoc při vyhodnocování · Zpracování zprávy o veřejné zakázce

Pro dodavatele:

 • Zastoupení dodavatele v celém procesu zadávacího řízení
 • Zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Ve spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří dále nabízíme:

 • Zajištění kompletní právní ochrany během celého zadávacího řízení
 • Návrh smluv spojených s veřejnou zakázkou
 • Vyjádření zadavatele k podaným námitkám
 • Vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
 • Zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Žaloba na náhradu škody způsobenou zadavatelem
 • Při zajištění financování plánovaných akcí formou dotací jsme schopni nabídnout:
 • Odbornou konzultaci při výběru typu dotačního titulu
 • Kompletní zajištění podkladů a příloh pro splnění předepsaných požadavků
 • Projednání s poskytovatelem finančních prostředků
 • Odbornou pomoc při celém průběhu schvalovacího řízení

Dotace a granty

 • Odborné poradenství při tvorbě žádosti o dotaci (grant)
 • Vypracování a podání žádosti na konkrétný projekt vyhlášený příslušnou organizací
 • Zajištění veškerých dostupných podkladů pro vypracování žádosti, popřípadě vypraco- vání konkrétních nápravných a preventivních opatření související s činností na níž se žádost o dotaci (grant) vztahuje
 • Zastupování zákazníka při jednání s příslušnými orgány přidělující dotace (granty)
 • Zajištění veškerých činností, které vyplývají z povinností po přidělení dotace (grantu)

Vyhledávání

Reklama 
17. duben 2024
Úvodní stránka | Přidat do oblíbených | Napište nám